Αφαίρεση εγκλείστων & ημιεγκλείστων

Κάποια δόντια, συνήθως οπίσθια, είναι θαμμένα μέσα στις γνάθους ή προεξέχουν λίγο. Όταν αυτά τα δόντια για κάποιους συγκεκριμένους λόγους πρέπει να εξαχθούν, αυτό γίνεται με τη μέθοδο της χειρουργικής εξαγωγής. Γίνεται μια μικρή τομή στο ούλο, κατόπιν ελευθερώνεται το δόντι από το οστό που το καλύπτει και έτσι εξάγεται. Η μικρή τομή συρράπτεται και όλα βαίνουν καλώς. Εννοείται πως εφαρμόζεται τοπική αναισθησία και υπάρχει πλήρης αναλγησία.