Αφαίρεση κύστεων & κοκκιωμάτων

Όταν υπάρχει μέσα στις γνάθους κάποια κύστη ή κοκκίωμα, μπορούμε με μία μικρή χειρουργική επέμβαση, να τα αφαιρέσουμε με ασφάλεια και με ανώδυνο τρόπο.