Ακροριζεκτομές

Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως σε πρόσθια δόντια, δημιουργείται κάποια κύστη ή κοκκίωμα στο άκρο της ρίζας του δοντιού είτε από ελλιπή ή αποτυχημένη απονεύρωση είτε από άλλη αιτία. Αυτό αντιμετωπίζεται με ακρορριζεκτομή. Γίνεται μία μικρή τομή στο ούλο στο ύψος του ακρορριζίου, ανοίγεται λίγο το οστό ώσπου να βρούμε το ακρορρίζιο, και κατόπιν καθαρίζουμε την κύστη ή το κοκκίωμα. Για την αποφυγή υποτροπής κόβουμε ένα μικρό κομματάκι από το άκρο της ρίζας, και κάνουμε ανάστροφη έμφραξη στο ριζικό σωλήνα του δοντιού. Τέλος γίνεται συρραφή της τομής. Να επαναλάβω πως η όλη διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη.