Ενδοδοντικές θεραπείες δοντιών (Απονεύρωση – εκπόλφωση)

 

Στο εσωτερικό του κάθε δοντιού υπάρχει ένας ζωντανός ιστός που λέγεται πολφός και περιέχει αγγεία και νεύρα. Όταν ένα δόντι υποστεί μία σοβαρή καταστροφή λόγω τερηδόνας υπερβολικού τροχίσματος, κατάγματος ή τραυματισμού, τότε ο πολφός νεκρώνεται και πρέπει να προβούμε σε εκπόλφωση (απονεύρωση).

Ο λόγος που πρέπει να γίνει η απονεύρωση είναι για να προληφθεί ένα απόστημα ή κύστη καθώς και για να θεραπευτεί ένα ήδη υπάρχον απόστημα ή κύστη.

Η απονεύρωση είναι μία απόλυτα ανώδυνη διαδικασία, εάν το φροντίσει ο Οδοντίατρος, και ολοκληρώνεται σε μία έως τρεις επισκέψεις. Εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι όπως ηλεκτρονικός εντοπιστής ακρορριζίου, ενδοστοματικές ακτινογραφίες κλπ.

Μετά από μία επιτυχημένη απονεύρωση, το δόντι αφού αποκατασταθεί παραμένει στο στόμα του ασθενούς για πάντα.