Εξαγωγή δοντιών – ριζών

Εξαγωγές δοντιών

Όταν ένα δόντι ή ρίζα έχει φθάσει σε σημείο να μην μπορεί να διατηρηθεί στο φραγμό με κανέναν τρόπο, τότε πρέπει να αφαιρεθεί. Η εξαγωγή δοντιού γίνεται με εντελώς ανώδυνο τρόπο με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή μετέπειτα εξέλιξη του τραύματος και την επούλωσή του.