Μερικές

Οι μερικές οδοντοστοιχίες (ή μηχανάκια όπως είναι γνωστά) είναι κινητές προσθετικές εργασίες που αντικαθιστούν κάποια δόντια που έχουν χαθεί.

Η μερική οδοντοστοιχία κάθεται πάνω στα ούλα ( η λεγόμενη βάση της μερικής οδοντοστοιχιας) και με τεχνητά δόντια συμπληρώνει τα κενά.

Όταν υπάρχουν λίγα δόντια που όμως δεν μας επιτρέπουν να στηρίξουμε ακίνητη αποκατάσταση από πορσελάνη, τότε κατασκευάζουμε μία μερική οδοντοστοιχία που στηρίζεται στα υπάρχοντα δόντια με άγκιστρα ή συνδέσμους ακριβείας.

Φωτογραφίες