Οστεοπλαστική χειρουργική

Πολλές φορές υπάρχουν κάποιες ανωμαλίες στην εξωτερική επιφάνεια του οστού των γνάθων που λέγονται εξοστώσεις και εμποδίζουν την τοποθέτηση προσθετικών εργασιών όπως οδοντοστοιχίες μερικές ή ολικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε χειρουργικά να εξομαλύνουμε αυτές τις ανωμαλίες και να αποκαταστήσουμε πλήρως τη μορφολογία των γνάθων.

Όλες αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις που περιγράψαμε γίνονται στο Οδοντιατρείο μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Γναθοχειρουργό, εύκολα, με ασφάλεια, γρήγορα και ανώδυνα.