Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών. Sealants

Στη μασητική επιφάνεια των δοντιών υπάρχουν κάποιες αύλακες οπές και σχισμές. Εκεί κατακρατούνται υπολείμματα τροφών και είναι τα σημεία έναρξης της τερηδόνας στα νεογιλά δόντια.

Για να προλάβουμε την έναρξη της τερηδόνας λοιπόν σε αυτά τα σημεία εφαρμόζουμε τα Sealants.

Τα sealants είναι ένα υγρό υλικό που τοποθετείται στις αύλακες των δοντιών, ρέει μέσα σε αυτές καθώς και στις διάφορες οπές και σχισμές, και μετά από τον φωτοπολυμερισμό του σχηματίζει ένα σκληρό φιλμ προστασίας της αδαμαντίνης από τα υπολείμματα των τροφών.

Έχει αποδειχτεί πως η εφαρμογή των Sealants μειώνει την παιδική τερηδόνα σε μεγάλο ποσοστό.

Φωτογραφίες